LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

2014-03-13

LANXESS neemt maatregelen om concurrentiekracht rubberfabriek Zwijndrecht te vrijwaren

Naar aanleiding van de staking in de butylrubberfabriek in Zwijndrecht heeft LANXESS Rubber nv als onderneming beslist om een aantal niet meer te verantwoorden paragrafen uit oudere cao’s en één specifiek bedrijfsgebruik te beëindigen.

 

Deze maatregelen werden officieel in een aangetekend schrijven medegedeeld aan de vakbondssecretarissen van de arbeiders. Een kopie van deze brief wordt met een begeleidend schrijven van de directie aan alle arbeiders van LANXESS Rubber nv thuis bezorgd. De cao-maatregelen gelden vooral voor nieuw aan te werven werknemers en zullen dan ook een effect hebben op middellange en lange termijn.

 

“Wij zien geen beweging in dit conflict op basis van de huidige akkoorden. Daarom hebben we beslist deze stap te zetten. Het is onze verantwoordelijkheid om de concurrentiekracht van deze fabriek te behouden en zo snel als mogelijk terug naar de onderhandelingstafel te komen. Wij hopen hiermee voldoende ruimte te creëren om met nieuwe inzichten en ideeën tot een nieuwe reguliere cao te komen. Dat geldt zowel voor de concurrentiekracht van onze fabriek als voor goede arbeidsvoorwaarden voor onze werknemers”, aldus Eddy Walraven, afgevaardigd bestuurder van LANXESS Rubber nv.

 

Een ontwerp-cao was door zowel de directie als vakbondsafgevaardigden ondertekend, maar werd nadien door een – volgens de vakbonden – ruime meerderheid van de arbeiders verworpen. De uitslag van deze – door de vakbonden georganiseerde – stemming en de bereidheid tot actie werden op 26 februari aan de directie medegedeeld. Daarop werd begonnen de productie op een veilige manier stil te leggen. De arbeidersvakbonden ABVV en ACV kondigden hun staking aan voor donderdag 6 maart, vanaf 6 uur.

 

“LANXESS betreurt dat het voorstel voor de reguliere cao 2013-2014 voor de arbeiders, dat een degelijk voorstel was, werd verworpen en de aanleiding werd voor de staking. Wij blijven overtuigd dat het voorstel voor de nieuwe cao – overigens ondertekend door alle betrokken partijen -  één van de betere voorstellen was voor bij de best betaalde arbeiders in een meer dan degelijk betalende Antwerpse chemiesector”, aldus nog Eddy Walraven.

 

LANXESS heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd in Zwijndrecht – 250 miljoen euro sinds 2004 – en gewerkt aan een continue verbetering van de efficiënte werking. Ook op gebied van veiligheid werden belangrijke stappen gezet; onder meer met meer opleidingen en tevens de investeringen in brandweergebouw, -voertuigen en uitrustingen; en veiligheidsinfrastructuur.

 

Butylrubber wordt voornamelijk in autobanden gebruikt en sinds de crisis van 2009 hebben de markten voor voertuigen en banden gevoelige dalingen gekend. Ondanks de lichte tekenen van herstel blijft de wereldwijde rubbermarkt onder stijgende druk staan door de komst van nieuwe, grote butylrubberconcurrenten.