LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

2014-05-08

LANXESS start heroriëntatie

  • Besluit tot kapitaalverhoging van 10 procent
  • Omzet in Q1 daalt met 2,5 procent tot 2 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van Q1 stijgt met 17,8 procent tot 205 miljoen euro
  • Groepsresultaat Q1 zoals vorig jaar 25 miljoen euro
  • Prognose voor Q2: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 220 en 240 miljoen euro
  • Vooruitzichten voor 2014: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 770 en 830 miljoen euro

Na een matige start van het boekjaar 2014 werkt LANXESS nu maatregelen uit om de groep te heroriënteren.

 

“Wij moeten weer veel competitiever en rendabeler worden”, zei Mathias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS. “Daarom zullen wij ons concentreren op onze activiteitenportefeuille, onze business units, de efficiëntie van onze administratie en onze productievestigingen.”

 

De administratieve structuren moeten geoptimaliseerd worden en besluitvormingsprocessen gestroomlijnd. In de business units zullen de klanten- en marktoriëntatie verbeterd worden. Daarnaast zal de rendabiliteit van de vestigingen geanalyseerd worden. Wij zullen ook in overweging nemen of bepaalde installaties eventueel tijdelijk of permanent kunnen worden stilgelegd. Ook zal worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om via strategische partnerschappen het concurrentievermogen van de rubberactiviteiten te versterken en de activiteitenportefeuille weer in evenwicht te brengen. Waarschijnlijk zal de groep in de tweede helft van het jaar meer informatie geven over deze heroriëntatie.

 

De personeelsmaatregelen die vorig jaar in het kader van het efficiëntieprogramma “Advance” werden ingevoerd, werden in lijn met de verwachtingen afgerond.

 

Besluit tot kapitaalverhoging van 10 procent

 

Het bestuur van LANXESS AG heeft vandaag, met akkoord van de Raad van Commissarissen, besloten om het bestaande toegestane kapitaal gedeeltelijk op te nemen en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met 10 procent te verhogen, met uitsluiting van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. De verhoging van het maatschappelijk kapitaal gebeurt met een nominaal bedrag van 8.320.266 euro tegen uitgifte van 8.320.266 nieuwe aandelen zonder nominale waarde aan toonder van de vennootschap, met recht op dividend voor het boekjaar 2013.

 

De nieuwe aandelen worden door een internationaal bankenconsortium onmiddellijk aangeboden aan institutionele beleggers via een onderhandse plaatsing met een versnelde bookbuildingprocedure (“accelerated bookbuilding”). De plaatsingskoers en de opbrengst van de emissie worden onmiddellijk na de koersbepaling op 8 mei 2014 bekendgemaakt.

 

Met deze kapitaalmaatregel verwachten wij toekomstige herstructureringsmaatregelen te financieren en de financiële positie van de groep en onze ‘investment grade’-kredietratings in het algemeen te versterken.

 

Bedrijfsevolutie in het eerste kwartaal

 

Ten opzichte van vorig jaar zagen we tijdens de eerste drie maanden een lichte omzetdaling van 2,5 procent tot 2 miljard euro. De verheugende stijging van de omzetvolumes in alle segmenten kon de gedaalde verkoopprijzen en de negatieve wisselkoerseffecten niet uitvlakken.

 

Tijdens het eerste kwartaal steeg de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten met 17,8 procent tot 205 miljoen euro. Daardoor bereikt het bedrijfsresultaat het in maart voorspelde niveau van circa 200 miljoen euro.

 

Deze verbetering is vooral te danken aan de hogere omzetvolumes in alle segmenten, maar ook aan de gedaalde kostenbasis door het ‘Advance’-programma en het wegvallen van eenmalige kosten, vooral in het segment Performance Polymers. Nadelig was hier de daling van de verkoopprijzen.

 

De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 8,3 procent een jaar geleden tot 10,0 procent nu.

 

De groepswinst bedroeg net als een jaar geleden 25 miljoen euro. De winst per aandeel bedroeg net als een jaar geleden 30 eurocent.

 

“Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door een aanhoudend lastige marktsituatie voor synthetisch rubber”, zei Zachert. “De bedrijfseenheid voor agrochemicaliën bleef zich echter goed ontwikkelen. Er kwamen ook positieve impulsen uit de bouwsector.”

 

Financiële cijfers

 

In het eerste kwartaal stegen de netto financiële verplichtingen ten opzichte van eind 2013 met ongeveer 100 miljoen euro tot 1,8 miljard euro. Dit was een gevolg van de seizoensgebonden verhoging van het werkkapitaal. In het begin van het jaar worden immers voorraden aangelegd en nemen de vorderingen door leveringen en dienstverlening toe als gevolg van het aantrekken van de economische activiteit.

 

De operationele kasstroom in de eerste drie maanden van het boekjaar bedroeg 9 miljoen euro, terwijl er een jaar geleden een negatieve kasstroom van 160 miljoen euro was.

 

Resultaten per regio

 

Tijdens het eerste kwartaal van 2014 bedroeg de omzet in de EMEA-regio (zonder Duitsland) 618 miljoen euro, of evenveel als vorig jaar. Met een aandeel van 30,3 procent in de totale omzet was dit de sterkste regio.

 

In Duitsland steeg de omzet met 3,0 procent tot 381 miljoen euro. Het aandeel van Duitsland in de omzet van de hele groep bedroeg 18,6 procent, tegenover 17,7 procent een jaar geleden.

 

In de regio Noord-Amerika steeg de omzet met 1,2 procent tot 331 miljoen euro. Daardoor behaalde LANXESS daar 16,2 procent van de omzet van de hele groep, tegenover 15,6 procent in Q1 van 2013.

 

In Latijns-Amerika meldde de groep een omzetdaling met 11,4 procent tot 217 miljoen euro. Het aandeel van de regio in de omzet van de hele groep bedroeg 10,6 procent, tegenover 11,7 procent een jaar geleden.

 

In de regio Azië-Pacific daalde de omzet met 6,4 procent tot 496 miljoen euro. Het aandeel van deze regio in de omzet van de hele groep daalde van 25,3 procent een jaar geleden tot 24,3 procent nu.

 

Bedrijfsresultaten per segment

 

Het segment Performance Polymers noteerde in de eerste drie maanden van het boekjaar 2014 een omzetdaling van 6,3 procent tot 1,1 miljard euro. Deze ontwikkeling was hoofdzakelijk toe te schrijven aan dalende verkoopprijzen, die invloed uitoefenden op alle business units. Vergeleken met het zwakke eerste kwartaal van 2013 evolueerden de volumes in bijna alle bedrijfseenheden positief.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment klom 4,5 procent hoger tot 117 miljoen euro. De omzetverhoging in het segment en het wegvallen van de opstartkosten voor de butylrubberinstallatie van vorig jaar hadden een positieve invloed. Deze effecten werden gedeeltelijk tenietgedaan door de daling van de verkoopprijzen, die groter was dan de daling van de grondstoffenprijzen. Ook de staking in België had een negatieve impact.

 

De omzet in het segment Advanced Intermediates daalde met 3,2 procent tot 419 miljoen euro. Daarbij profiteerden de beide business units van het segment, Saltigo en Advanced Industrial Intermediates, van de grote vraag naar agrochemicaliën. Dit gunstige effect werd echter meer dan gecompenseerd door de gedaalde verkoopprijzen, die te wijten waren aan gedaalde grondstoffenkosten. De negatieve evolutie van de wisselkoersen had een lichte invloed op de omzet.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 72 miljoen euro, of iets meer dan de 71 miljoen euro van een jaar geleden.

 

Het segment Performance Chemicals kon tijdens het eerste kwartaal zijn omzet met 5,8 procent verhogen tot 550 miljoen euro. De omzetvolumes stegen in alle business units. Vooral de bedrijfseenheid met anorganische pigmenten en andere producten voor de bouwsector profiteerde van de sterke vraag als gevolg van de zachte winter in Europa.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment klom een derde hoger tot ongeveer 68 miljoen euro. Vooral de positieve ontwikkeling van de omzetvolumes lag aan de basis daarvan.

 

Vooruitzichten

 

LANXESS gaat er voor de rest van het jaar van uit dat de economische situatie zich licht zal herstellen. Wij verwachten de belangrijkste impulsen hoofdzakelijk vanuit de gevestigde economische regio’s.

 

De groep verwacht dat de moeilijke concurrentiesituatie voor de bedrijfseenheden met synthetisch rubber zal blijven bestaan en dat de druk op de prijzen zal aanhouden. Daarom gaat LANXESS vooral voor de evolutie van het segment Performance Polymers uit van een matige evolutie.

 

Bij de agrochemicaliën verwacht de groep ook voor de komende kwartalen een gunstige evolutie van de vraag. Daarnaast zal de verwachte groei in de bouwsector wellicht voor positieve impulsen zorgen.

 

Op basis van deze factoren verwacht LANXESS voor het lopende tweede kwartaal een verbetering van de winstgroei ten opzichte van een jaar geleden. LANXESS voorziet een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten binnen een bandbreedte van 220 tot 240 miljoen euro.

 

“Voor het boekjaar 2014 geven wij nu een concretere winstverwachting. Wij gaan er momenteel van uit dat wij een EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten tussen de 770 en 830 miljoen euro kunnen halen”, aldus Zachert.

 

Kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2014

(cijfers in miljoen euro)

 

Q1 2013

Q1 2014

Change in percent

Omzet

2,095

2,043

-2.5

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

174

205

17.8

EBITDA-marge
vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

8.3

10.0

 

Groepsresultaat

25

25

0.0

Winst per aandeel (in euro)

0.30

0.30

0.0

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2013 een omzet van 8,3 miljard euro en telt momenteel circa 17.000 personeelsleden in 31 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en DJSI Europe), de FTSE4Good en de Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) van de CDP.

 

Keulen, 7 mei 2014

das                         (2014-00049)

 

LANXESS in België

LANXESS heeft in België twee vennootschappen, met drie vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubbers en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. Bij LANXESS nv in Lillo wordt caprolactam en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. Bij LANXESS Rubber nv in Zwijndrecht wordt butylrubber geproduceerd.

België is met zowat 1.300 werknemers en vier fabrieken de tweede belangrijkste productieplaats binnen de LANXESS Groep.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

 

 

 

 

  • Gallery