LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

2014-11-06

LANXESS boekt solide derde kwartaal 2014 en implementeert eerste fase van de heroriëntering

  • Jaarlijks 150 miljoen euro aan besparingen vanaf eind 2016
  • Wereldwijde inkrimping met ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen gepland tegen eind 2016
  • 150 miljoen euro aan buitengewone kosten tegen eind 2016
  • Omzet Q3 van 2,04 miljard euro vergelijkbaar met vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van Q3 stijgt met 12,3 procent tot 210 miljoen euro
  • Groepsresultaat voor Q3 gestegen tot 35 miljoen euro
  • Prognose voor het hele jaar 2014 bevestigd: EBITDA tussen 780 en 820 miljoen euro

Speciaalchemiegroep LANXESS boekt goede vooruitgang met zijn herstructureringsprogramma in drie fasen. Met de uitvoering van de eerste fase ter verbetering van de competitiviteit van de business- en administratiestructuur wil de groep vanaf eind 2016 150 miljoen euro per jaar besparen. Al in het huidige boekjaar verwacht LANXESS dankzij het programma ongeveer 20 miljoen euro te bezuinigen.

 

De eerste fase van de herstructurering zal tegen eind 2016 wereldwijd leiden tot een personeelsinkrimping met circa 1000 banen, waarvan ongeveer de helft in Duitsland. Het gaat hier hoofdzakelijk om banen in administratieve en dienstverlenende afdelingen, marketing en verkoop, en in onderzoek en ontwikkeling. In het kader van de personeelsinkrimping zullen tegen eind 2016 in totaal 150 miljoen euro aan buitengewone kosten ontstaan, waarvan al circa 100 miljoen euro in 2014.

 

“Met de herstructurering creëren wij een basis waarop LANXESS op middellange termijn weer duurzaam kan groeien. De personeelsinkrimping die daarmee gepaard gaat, is een noodzakelijke maatregel om ons concurrentievermogen te verhogen”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG.

 

Voor de invoering van de personeelsmaatregelen in de Duitse vestigingsplaatsen heeft de groep met de vertegenwoordigers van de werknemers een akkoord over een sociaal plan bereikt. De personeelsleden die getroffen worden door de personeelsinkrimping krijgen een ontslagvergoeding, consultancy en ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe baan buiten LANXESS.

 

“Deze personeelsinkrimping is een harde maatregel. Maar we hebben met de vertegenwoordigers van de werknemers in Duitsland na constructieve gesprekken een billijk akkoord bereikt”, zei Rainier van Roessel, lid van de raad van bestuur en personeelsdirecteur van LANXESS AG.

 

Voor meer dan de helft van de ongeveer 500 betrokken personeelsleden in Duitsland heeft men tot nu toe al een oplossing gevonden. Mocht de nagestreefde personeelsinkrimping na afsluiting van het programma over enkele weken niet volledig bereikt zijn, dan vallen ontslagen om operationele redenen momenteel niet uit te sluiten.

 

Ook in de vestigingsplaatsen buiten Duitsland streeft de groep naar een verantwoorde uitvoering van de personeelsinkrimping, waarbij rekening zal worden gehouden met de regelgeving in elk land.

 

Herstructurering in drie fasen

 

Begin november 2014 heeft LANXESS de tweede fase van zijn herstructureringsprogramma ter verbetering van de competitiviteit van Operaties opgestart. Hier ligt de klemtoon op de optimalisatie van de verkoop en de toeleveringsketen, evenals van de productieprocessen en -installaties. De desbetreffende maatregelen zullen in 2015 en 2016 worden uitgevoerd.

 

De derde fase van het programma heeft te maken met de verbetering van de portfolio competitiviteit. Hier wordt vooral gezocht naar horizontale en verticale samenwerkingsmogelijkheden in de rubberbusiness. Ook deze fase zal worden uitgevoerd in 2015 en 2016.

 

“Vanaf 2016 zullen wij ten volle profiteren van de besparingen door de herstructurering”, zei Zachert. “Dan kunnen wij weer voorzichtig aan groei beginnen te denken – vooral in onze segmenten Advanced Intermediates en Performance Chemicals.”

 

Solide derde kwartaal van 2014

 

In het derde kwartaal van 2014 lag de omzet met 2,04 miljard euro op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Daarbij werden de iets hogere volumes gecompenseerd door de iets lagere prijzen. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg van 187 miljoen euro in het derde kwartaal van 2013 met 12,3 procent tot 210 miljoen euro nu. Dat had vooral te maken met besparingen in de administratie, een betere benutting van de productie-installaties en het wegvallen van afschrijvingen van voorraden. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten verbeterde dan ook van 9,1 procent een jaar geleden tot 10,3 procent nu. Alle drie de segmenten droegen bij tot het betere resultaat. Het groepsresultaat steeg in de verslagperiode van 11 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar tot 35 miljoen euro nu.

 

De netto financiële verplichtingen daalden, vooral dankzij de kapitaalverhoging, tot ongeveer 1,4 miljard euro, tegenover 1,7 miljard euro op het einde van het boekjaar 2013.

 

Bedrijfsresultaten per segment

 

In het segment Performance Polymers werden bijna alle business units getroffen door prijsdalingen en lagere omzetvolumes. Van jaar op jaar daalde de omzet in totaal met 4,3 procent tot 1,05 miljard euro. Lagere productiekosten, lagere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en het wegvallen van afschrijvingen van voorraden leidden tot een beter resultaat dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment groeide met 10,7 procent aan tot 93 miljoen euro.

 

In het segment Advanced Intermediates steeg de omzet in het derde kwartaal met 5,2 procent tot 424 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan de aanhoudend sterke vraag naar agrochemicaliën. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment groeide met 4,2 procent tot 74 miljoen euro.

 

De omzet in het segment Performance Chemicals ging 2,7 procent vooruit tot 561 miljoen euro. Daarbij profiteerden de business units Leather en Inorganic Pigments van een stijging van de omzetvolumes. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg, vooral dankzij prijsverhogingen en de grotere omzetvolumes, met 5,6 procent tot 76 miljoen euro.

 

Vooruitzichten

 

LANXESS bevestigt zijn prognose voor het hele jaar 2014 en gaat nog steeds uit van een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 780 en 820 miljoen euro. De eerste besparingen van 20 miljoen euro door het herstructureringsprogramma zullen daarbij de extra kosten verminderen die wij verwachten voor het vierde kwartaal.

 

Kerncijfers voor het derde kwartaal van 2014

(cijfers in miljoen euro)

 

Q3 2013

Q3 2014

Wijziging in procent

Omzet

2,050

2,040

-0.5

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

187

210

12.3

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

9.1

10.3

 

Groepsresultaat

11

35

>100

Winst per aandeel

0.13

0.38

>100

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2013 een omzet van 8,3 miljard euro en telt momenteel circa 16.700 personeelsleden in 29 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en DJSI Europe) en FTSE4Good.

 

Keulen, 6 november 2014

dae/eic  (2014-00100)

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

 

Informatie voor redacteurs:

Alle persberichten van LANXESS en het bijbehorende fotomateriaal vindt u op press.lanxess.com. Recente foto's van de raad van bestuur en ander beeldmateriaal van LANXESS vindt u op: photos.lanxess.com. U vindt het recentste tv-materiaal, audiobestanden en podcasts op multimedia.lanxess.com.

  

Meer informatie over de chemie van LANXESS vindt u in ons WebMagazine op http://webmagazine.lanxess.com.

 

Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube:

http://www.twitter.com/lanxess_deu

http://www.facebook.com/LANXESS

http://www.instagram.com/lanxess

http://www.linkedin.com/company/lanxess

http://www.youtube.com/lanxess