LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

2015-05-07

LANXESS: herstructurering leidt tot resultaten

  • Omzet in eerste kwartaal van 2015 bijna stabiel op 2,038 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten in het eerste kwartaal van 2015 met bijna 12 procent gestegen tot 229 miljoen euro
  • Groepsresultaat in eerste kwartaal bedroeg 22 miljoen euro
  • Prognose voor 2015 opgetrokken: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 820 en 860 miljoen euro verwacht

Keulen - In een nog steeds lastige markt- en concurrentiesituatie heeft speciaalchemiegroep LANXESS het boekjaar 2015 goed ingezet. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg in het eerste kwartaal met wel 11,7 procent tot 229 miljoen euro, tegenover 205 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014. Dat was meteen ook de bovengrens van de in maart voorspelde bandbreedte van 210 tot 230 miljoen euro. Deze stijging was hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere grondstoffenkosten en aan valutaeffecten, met name de sterke Amerikaanse dollar. Er was ook een positief effect van de kostenbesparingen in het kader van de herstructurering. Zo zijn bijvoorbeeld de administratieve kosten en de verkoopkosten flink gedaald. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg in een jaar tijd van 10,0 tot 11,2 procent.

 

De omzet bleef ongeveer stabiel op circa 2 miljard euro, met lagere verkoopprijzen als gevolg van de evolutie van de grondstoffenprijzen, die min of meer gecompenseerd werden door gunstige valutaeffecten. Het groepsresultaat bedroeg 22 miljoen euro (2014: 25 miljoen euro) na aftrek van de uitgaven en eenmalige kosten voor de herstructurering. De winst per aandeel daalde van 0,30 euro een jaar geleden tot 0,24 euro nu.

 

“De mooie resultaten van het eerste kwartaal tonen aan dat wij op het juiste spoor zitten. De positieve ontwikkeling in onze business units is niet alleen te danken aan externe effecten, maar ook in steeds grotere mate aan onze herstructureringsmaatregelen,” zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS. “Wij gaan ervan uit dat deze gunstige trend zich in de rest van het jaar zal voortzetten. Daarom verhogen wij onze prognose voor het hele jaar 2015 tot een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 820 tot 860 miljoen euro.” In maart deelde de groep mee dat hij ongeveer eenzelfde EBITDA vóór buitengewone baten en lasten als vorig jaar verwachtte. In 2014 bedroeg de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten 808 miljoen euro.

 

Herstructurering verloopt geheel volgens plan

Het herstructureringsprogramma in drie fasen dat LANXESS vorig jaar heeft opgestart, blijft goed vorderen. De verwachte kostenbesparingen voor het eerste kwartaal zijn gerealiseerd, zoals onder meer de verminderde administratieve en verkoopkosten.

 

Het bedrijf had de eerste maatregelen van de tweede fase al aangekondigd. Deze fase is bedoeld om het operationele concurrentievermogen te verbeteren. Zo gaat LANXESS bijvoorbeeld zijn productienetwerken voor ethyleenpropyleendieen-monomeerrubber (EPDM) en neodymiumgebaseerd performancebutadieenrubber (Nd-PBR) herstructureren.

 

De derde fase heeft vooral te maken met de verbetering van het concurrentievermogen van de bedrijfsportefeuille, vooral door samenwerkingen in de rubberactiviteiten. LANXESS voert momenteel gesprekken met mogelijke partners. In de tweede helft van 2015 zullen wij verslag uitbrengen over verdere stappen.

 

Kerncijfers: sterke vermindering van de investeringsuitgaven

De netto financiële verplichtingen zijn tussen eind 2014 en het einde van het eerste kwartaal licht gestegen, namelijk met 60 miljoen euro tot circa 1,4 miljard euro. Dat had te maken met een seizoensgebonden stijging van het werkkapitaal, doordat de voorraden in het begin van het jaar werden aangevuld en de handelsvorderingen toenamen.

 

In de eerste drie maanden van 2015 was er een netto inkomende kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 33 miljoen euro, tegenover 9 miljoen euro een jaar geleden.

 

De kapitaaluitgaven zijn in het eerste kwartaal gedaald van 108 miljoen euro tot 56 miljoen euro. “Deze fikse daling was te wijten aan het feit dat onze twee nieuwe fabrieken in Azië voltooid en in bedrijf gesteld zijn,” legde Michael Pontzen, cfo van LANXESS, uit. De productie in de nieuwe Nd-PBR-rubberfabriek in Singapore en de EPDM-rubberfabriek in Changzhou (China) zal geleidelijk aan opgevoerd worden na voltooiing van de testfase.

 

Bedrijfsresultaten per segment

In het segment Performance Polymers daalde de omzet in het eerste kwartaal van 2015 met 4,5 procent tot ongeveer 1 miljard euro. Deze ontwikkeling was vooral toe te schrijven aan lagere verkoopprijzen in alle business units, die noodzakelijk waren door de evolutie van de grondstoffenprijzen. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment steeg met 4,3 procent tot 122 miljoen euro, ondanks ongeveer 25 miljoen euro aan opstartkosten voor de twee nieuwe fabrieken in Azië. Valutaeffecten en lagere grondstoffenprijzen hadden een positieve invloed op het resultaat.

 

De omzet in het segment Advanced Intermediates steeg met 1,1 procent tot 478 miljoen euro. In de beide business units van het segment, Saltigo en Advanced Industrial Intermediates, lagen de verkoopprijzen lager dan een jaar geleden, hoofdzakelijk door de evolutie van de grondstoffenprijzen. De toename van de volumes gaf een veelbelovende trend weer in de vraag naar agrochemicaliën in de business unit Saltigo. In de business unit Advanced Industrial Intermediates namen de volumes in bijna alle markten toe. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 92 miljoen euro, een flinke stijging ten opzichte van de 72 miljoen euro van het eerste kwartaal van 2014. De business unit profiteerde dan ook van de gunstige evolutie van de grondstoffenprijzen.

 

Het segment Performance Chemicals kon tijdens het eerste kwartaal zijn omzet met een flinke 7,5 procent verhogen tot 553 miljoen euro. De omzet bij de anorganische pigmenten en de additieven evolueerde bijzonder positief. In dit verband zien we dat de samenvoeging van de additievenbedrijven van LANXESS tot de business unit RheinChemie Additives (ADD) in het begin van het jaar steeds meer vruchten afwerpt. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment klom ongeveer 28 procent hoger tot 87 miljoen euro.

 

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2014 een omzet van 8,0 miljard euro en telt momenteel circa 16.300 personeelsleden in 29 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en DJSI Europe) en FTSE4Good.

 

 

Keulen, 7 mei 2015

 

eic          (2015-00021e)

 

 

 

Toekomstgerichte uitspraken

 

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.