LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

Privacyverklaring

LANXESS is zich bewust van het belang van beveiliging van uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij willen u daarom graag laten weten welke gegevens wij bewaren en welke wij verwijderen. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over onze beveiligingsmaatregelen.

Verzameling van gegevens

U kunt onze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken als voorwaarde voor uw gebruik van onze site, anders dan voor zover nodig om u op uw verzoek een product of dienst te leveren. Wanneer u onze website gebruikt, slaan wij voor verschillende beveiligingsdoeleinden gegevens op op onze servers. Tot deze gegevens kunnen de naam van uw internetprovider, de website via welke u op onze site bent gekomen, de websites die u vanaf onze site bezoekt en uw IP-adres behoren. Deze gegevens kunnen het mogelijk maken uw identiteit te achterhalen, maar wij gebruiken de gegevens niet voor dat doel. We gebruiken de gegevens van tijd tot tijd voor statistische doeleinden, waarbij wij echter de anonimiteit van elke individuele gebruiker handhaven, zodat individuele personen niet kunnen worden geïdentificeerd. In gevallen waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken om u de producten of diensten te leveren waarom u heeft verzocht, passen wij technische en organisatorische middelen toe om te verzekeren dat de toepasselijke gegevensbeveiligingsvoorschriften in acht worden genomen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens 

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt door middel van uw registratie, het invullen van een formulier of het verzenden van een e-mail in het kader van een bestelling van producten of diensten, een informatieverzoek of een verzoek om bestelling van materialen, en vergelijkbare situaties waarin u heeft besloten om gegevens aan ons te verstrekken.

De database en de inhoud daarvan blijven op ons bedrijf en berusten bij gegevensverwerkers of dienstverleners die namens ons en onder onze verantwoordelijk handelen. Uw persoonsgegevens worden door ons of onze agenten in geen enkele vorm doorgegeven voor gebruik door derden, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen of wettelijk daartoe verplicht zijn.

We behouden de zeggenschap over en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Sommige van deze gegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt op computers in andere rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, waarvan de wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens kunnen afwijken van die in het rechtsgebied waarin u woont. In dergelijke gevallen zullen wij er voor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn die de gegevensverwerker in het betreffende land verplichten om de gegevens een vergelijkbare bescherming te geven als van toepassing is in het land waarin u woont.

Gebruiksdoeleinden

De gegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt om u de door u verzochte producten of diensten te verstrekken of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, tenzij door de wet anders wordt bepaald.

Recht op toegang en correctie

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te herzien en te wijzigen wanneer u meent dat deze verouderd of onjuist kunnen zijn. U hoeft alleen een e-mail te sturen naar het adres in het colofon of contact op te nemen met de Data Protection Officer op het onderstaande adres.

Recht van opzegging

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook in dat geval hoeft u alleen een e-mail te sturen naar het adres in het colofon of contact op te nemen met de Data Protection Officer op het onderstaande adres.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens slechts zo lang als wij nodig hebben om de dienst te leveren waarom u verzocht heeft of waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij door de wet anders wordt bepaald (bijvoorbeeld in verband met aanhangige gerechtelijke procedures).

Gebruik van cookies

Op sommige websites worden zogenaamde cookies gebruikt om ons in staat te stellen de efficiëntie van uw persoonlijke gebruik van de website te verbeteren. Cookies zijn identificatiemiddelen die door onze webserver naar uw computer kunnen worden gestuurd om de computer te identificeren die tijdens de sessie wordt gebruikt. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat deze cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de opslag van cookies ook uitschakelen of uw browser zo instellen dat deze u informeert voordat een cookie op uw computer wordt opgeslagen. Wanneer cookies niet alleen voor de duur van de sessie worden opgeslagen, met automatische verwijdering bij beëindiging daarvan, maar voor een langere termijn, wordt u daarover geïnformeerd bij installatie van de desbetreffende cookie.

Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de websitebeheerder in staat te stellen het gebruik van de site te analyseren. De informatie die door de cookies op deze website over u wordt gegenereerd (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar de servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

IP-adressen worden niet volledig verzonden, maar ingekort tot de laatste numerieke serie (het adres van het gebruikersapparaat). Dit maakt het onmogelijk de identiteit van individuele personen vast te stellen, wat anders in theorie mogelijk zou zijn.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website bij te houden en te onderzoeken, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor de exploitant daarvan en andere diensten in verband met activiteiten op de website en internetgebruik te leveren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken wanneer dit door de wet wordt vereist of wanneer de betreffende derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar dit kan tot gevolg hebben dat u niet alle functionaliteit van de website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google op de bovenstaande wijze voor de bovenstaande doeleinden.


Beveiliging

LANXESS past technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onbevoegde toegang. Alle persoonsgegevens die door u aan LANXESS worden verstrekt, worden tijdens verzending versleuteld om mogelijk misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Kinderen 

Omdat het belangrijk is de privacy van kinderen te beschermen, verzamelen, verwerken of gebruiken wij geen gegevens op onze website met betrekking tot personen van wie wij weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar, zonder de voorafgaande, controleerbare instemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger heeft desgevraagd het recht om de gegevens die door het kind zijn verstrekt te bekijken en/of te laten verwijderen.

Contacten

U wordt verzocht contact op te nemen met de Data Protection Officer van LANXESS AG wanneer u problemen, vragen of suggesties heeft. De voortdurende ontwikkeling van het internet maakt het noodzakelijk onze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen wanneer dat noodzakelijk is.

Data Security Officer, LANXESS AG:
Markus Lehner
Kennedyplatz 1
50569 Cologne, Germany
Phone :  +49 221 8885 7437
Fax :       +49 214 30 95937437
Mobile:  +49 175 30 37437
E-Mail : markus.lehner@lanxess.comstefan.klamroth@lanxess.com